Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

Dla niektórych istnieje tylko ta jedna, jedyna osoba. Nikt inny nie pasuje. Nikt inny nie trafia do serca w ten sposób
— N. Roberts
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
wardah

September 25 2017

wardah
6296 b2ad
wardah
5408 b346
Reposted fromhajskul hajskul viagdziejestola gdziejestola

September 20 2017

wardah
9550 91b5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamefir mefir

September 19 2017

wardah
Zakochałem się w niej, gdy byliśmy razem, lecz pokochałem ją jeszcze bardziej w latach, gdy dzieliły nas tysiące kilometrów.
— Nicholas Sparks "I wciąż ją kocham"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

September 18 2017

wardah
2573 a15a
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
wardah
5590 a10d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viagdziejestola gdziejestola

September 09 2017

wardah
Reposted fromkropki kropki viagdziejestola gdziejestola

September 07 2017

0246 ee37 500
Reposted fromancientsoul ancientsoul viagdziejestola gdziejestola
wardah
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamefir mefir

September 06 2017

wardah
2296 3185 500
Reposted fromkrzysk krzysk viagdziejestola gdziejestola
wardah
3826 5c86 500
Reposted fromzi zi viagdziejestola gdziejestola
wardah

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"

September 03 2017

wardah

August 28 2017

wardah
8602 1e94 500
Reposted fromOoliv Ooliv viagdziejestola gdziejestola

August 27 2017

wardah
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być?

August 25 2017

wardah
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viagdziejestola gdziejestola
wardah
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: “Przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viagdziejestola gdziejestola

August 23 2017

wardah
Chciałabym być bardziej otwarta. Ale nie taka "przyjaciółka dla każdego", ale taka w sposobie bycia. Jak Włosi, albo Hiszpanie. Że są jacy są i już. Że zagadują obcych, że potrafią normalnie pogadać. Nie przejmują się tym, jak ludzie ich widzą. Są życzliwi, uśmiechnięci. Tacy południowcy na spontanie. Że są sobie, a nie uważają na wszystko, na ludzi. Że właśnie dla ludzi są. Że przecież ludzie są super.
— brakuje mi tej otwartości.
Reposted fromniskowo niskowo viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl