Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

wardah
6836 b005
Reposted fromsunlight sunlight viagdziejestola gdziejestola
wardah
7276 a883
Reposted fromcorvax corvax viagdziejestola gdziejestola

March 24 2017

7611 8566

March 13 2017

wardah
A potem zakochałem się. Wiesz jak to jest. Ktoś ci coś powie, ty odpowiadasz i nawet nie zdajesz sobie sprawy kiedy zaczynasz chcieć żeby ta rozmowa trwała całe życie.Patrzysz na kogoś,uśmiechasz się, szczęśliwy jesteś, no wiesz, po prostu. Oddajesz komuś całe serce, kochasz kogoś,myślisz sobie “kurwa to coś na zawsze”.Uświadamiasz sobie z czasem, że to może być ten jedyny człowiek.Spędzacie razem każdą chwilę. Wymieniacie się zdaniami, uśmiechami i sercami. Planujesz przyszłość,samochód, dom,imiona dla dzieci. A później co? Pijesz.
Reposted fromorchis orchis vialonelyheartsclub lonelyheartsclub

March 12 2017

wardah
wardah
well, that didn't work
Reposted fromjan jan viamajj majj
wardah
3687 8447
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamajj majj
wardah

March 09 2017

wardah
wardah
3677 fb25
let me know
Reposted fromfelicka felicka vialonelyheartsclub lonelyheartsclub

July 05 2015

3479 7b21 500

iheartloons:

balance mirror

Reposted fromartofvisuals artofvisuals viakalina kalina
4143 8a5b
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viakalina kalina
wardah
Switzerland by Ben Roberts
Reposted fromlifeless lifeless viakalina kalina
wardah
Reposted fromfiguerola figuerola viakalina kalina

July 02 2015

wardah

June 29 2015

wardah
5787 a195
wardah
1981 98aa

June 27 2015

wardah
9582 ddad 500
Reposted fromlegilimencja legilimencja viaAtencyjna Atencyjna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl