Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

wardah
5653 cff2
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

December 04 2017

wardah
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
3030 c878 500

M. Hłasko

wardah
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans " Obiecaj mi "
wardah
Może to głupie, ale założyłem sobie, że  chcę Cię najpierw bardziej poznać i zachowuję taką rezerwę żeby się za szybko nie zaangażować. Niestety jak to w życiu jest, takie rzeczy układają się trochę inaczej i z każdym dniem coraz bardziej mi na Tobie zależy.

November 29 2017

0765 321b

November 28 2017

wardah
Przypadki nie istnieją. Wszystkie rzeczy, które się zdarzają, zdarzają się w jakimś celu.
Reposted fromjajebie jajebie vialonelyheartsclub lonelyheartsclub

November 27 2017

wardah
Wciąż o Tobie myślę, gdy nocą śpię przy ścianie.
— Koniec Świata - Jak mnie tu znalazłeś
Reposted fromnivea nivea viagdziejestola gdziejestola

November 15 2017

wardah
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viagdziejestola gdziejestola
2771 d40a
Reposted fromSkydelan Skydelan viamefir mefir

November 12 2017

wardah
6370 5029

November 03 2017

wardah
5926 7363 500
5738 65d3 500
Reposted fromturquoise turquoise viadoubleespresso doubleespresso

October 31 2017

wardah

October 26 2017

wardah
  I pomyślałam najbanalniej na świecie, jakie to niesprawiedliwe, że jest się z kimś blisko, tak blisko, że dotyka się jego myśli w głowie samym tylko spojrzeniem w oczy, że brzmienie głosu i słowa, które są z tego głosu zrobione, powtarza się sobie przed zaśnięciem, przytula się je ... a potem Ziemia się obraca o parę stopni, wszystko znika, jak gdyby nigdy nic, jest już inna pogoda, mówi się co innego innym uszom...
— Anna Janko
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola

October 19 2017

wardah
1986 e5d7
Reposted fromroxanne roxanne viagdziejestola gdziejestola

September 27 2017

Dla niektórych istnieje tylko ta jedna, jedyna osoba. Nikt inny nie pasuje. Nikt inny nie trafia do serca w ten sposób
— N. Roberts
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
wardah

September 25 2017

wardah
6296 b2ad
wardah
5408 b346
Reposted fromhajskul hajskul viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl