Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

wardah
0189 1649
Reposted fromretro-girl retro-girl viagdziejestola gdziejestola

February 13 2018

wardah
1543 233a
Reposted frommsto msto viagdziejestola gdziejestola

January 30 2018

wardah
– Nigdy mnie nie kochał – szepcze – podły kłamca.
– Skąd wiesz? – pytam. – Ktoś mówi Ci, że jest noc. Pokazuje księżyc. Po dwunastu godzinach nazwiesz go kłamcą?
— Aleksander Minkowski

January 26 2018

wardah

- Był w niej zakochany.
- To komplikuje sprawy, prawda?
- Skomplikuję je panu jeszcze bardziej.On wciąż jest zakochany.

— Vertigo
Reposted fromMerlinka Merlinka viagdziejestola gdziejestola
2294 2071
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola

January 25 2018

6064 3980 500
Reposted fromerial erial vialonelyheartsclub lonelyheartsclub

January 14 2018

wardah
7043 a6b1 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

January 03 2018

wardah

January 01 2018

wardah
8425 6250

December 29 2017

wardah
wardah
1363 d2a6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagdziejestola gdziejestola

December 27 2017

wardah
I nagle w Twoim życiu pojawia się osoba, która nic od ciebie nie wymaga, wręcz przeciwnie, pragnie dać ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż ty możesz dać jej. Chce cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, ochronić, nie chce cię zmieniać bo ceni za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu chce ci coś dać, tak po prostu lubi z tobą rozmawiać i cię rozumie, tęskni, martwi się i troszczy, obiecuje że nigdy nie zostawi, nie skrzywdzi. I tak po prostu jest w twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to nie magia?

December 19 2017

wardah
There's nothing wrong with you. Even if he changed his mind about you, there's still nothing wrong with you. We all have flaws and what one person doesn't like about you someone else will. You cannot base your worth on another person's opinion. You may have flaws, we all do. He may have not loved you unconditionally, that's his bad. Someone will love you for your flaws, despite your flaws. But first learn to love yourself that way. True self love comes from seeing your good as more powerful than your bad. And seeing your bad as interesting! I'm fascinated by the ways I'm fucked up! It's all part of my tapestry. I like how complicated I am. Like all of you.
— Tarryn Fisher
Reposted frommefir mefir

December 05 2017

wardah
5653 cff2
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

December 04 2017

wardah
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
3030 c878 500

M. Hłasko

wardah
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans " Obiecaj mi "
wardah
Może to głupie, ale założyłem sobie, że  chcę Cię najpierw bardziej poznać i zachowuję taką rezerwę żeby się za szybko nie zaangażować. Niestety jak to w życiu jest, takie rzeczy układają się trochę inaczej i z każdym dniem coraz bardziej mi na Tobie zależy.

November 29 2017

0765 321b

November 28 2017

wardah
Przypadki nie istnieją. Wszystkie rzeczy, które się zdarzają, zdarzają się w jakimś celu.
Reposted fromjajebie jajebie vialonelyheartsclub lonelyheartsclub
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl