Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

wardah
We wszystkich dziewczynach szukałem ciebie. Rozstawałem się z nimi bo... bo to nie byłaś ty. My rozumiemy się bez słów. Potrafimy siedzieć razem, milcząc, a zaraz któreś z nas się roześmieje albo zrobi coś głupiego żeby sprawić drugiej osobie radość. Ja wariuję kiedy jesteś smutna i nieszczęśliwa. Ale zawsze myślałem, że na ciebie nie zasługuję. Wiesz jak to jest budzić się rano czując, że nic ci się nie chce? Że nie masz po co żyć? A potem poznajesz kogoś kto odmienia twój świat? Stajesz się lepszy, ale nie dla siebie, tylko dla niej. Chcesz być dobry, by się jej upodobać, a nawet kiedy ona tego nie cierpi, to ty jesteś sobą? Tak? Tak mam... ona lubi cię za to... za to, że jesteś sobą, nie udajesz nikogo. Przy niej największe głupstwo ma sens, ponieważ przez to ona się uśmiecha... jest radosna, a ty? Triumfujesz bo udało ci się ją rozweselić. Później dochodzisz do wniosku, że poza nią świata nie widzisz. Wtedy wiesz, że to prawdziwa miłość... To z mojego serca, o tobie... dla ciebie. 
— Najpiękniejsze słowa jakie przyszło mi usłyszeć w życiu.
Reposted fromriseme riseme viagdziejestola gdziejestola
wardah
1704 0135

July 15 2017

wardah
7404 7ff0
0703 1bdf

July 13 2017

wardah
7797 3fcc
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola

July 11 2017

wardah
9687 ed62
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viagdziejestola gdziejestola

July 08 2017

wardah
– Nie znasz mnie wystarczająco długo, by za mną tęsknić.
– A Ty nie znasz mnie wystarczająco dobrze, jeśli w to wątpisz.
— Sylvia Day, Dotyk Crossa

July 04 2017

wardah
- Wiem, zachowuję się irracjonalnie. Mam w sobie coś takiego… – Zamyślił się na chwilę. – Mam w sobie coś, czego nie umiem kontrolować. Skłonność do samozagłady. Jakaś ponura cząstka mnie samego niszczy wszystko, co dobre w moim życiu, szepcząc, że nie jestem tego wart.
— Martin Sixsmith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola

June 29 2017

wardah
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks
Reposted frombzdura bzdura viagdziejestola gdziejestola

April 28 2017

wardah
wardah
5908 8c01

April 25 2017

wardah

April 21 2017

wardah

“The speed at which the sakura blossom petals fall… Five centimeters per second..”

April 20 2017

wardah
wardah

April 15 2017

1263 b33c 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viagdziejestola gdziejestola
wardah

April 14 2017

2968 47cb

April 11 2017

wardah
4196 c64d
Reposted fromcorvax corvax viagdziejestola gdziejestola
wardah
5040 a55a
Reposted fromwagabunda wagabunda viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl