Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2018

1796 f941
Reposted fromunco unco viagdziejestola gdziejestola

May 30 2018

1796 f941
Reposted fromunco unco viagdziejestola gdziejestola

May 10 2018

wardah
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
wardah
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka

April 27 2018

wardah

April 24 2018

wardah
wardah
W głębi duszy, zrobiłabym to wszystko jeszcze raz.
— The Pretty Reckless - Nothing Left To Lose
Reposted frompsychodelik psychodelik viagdziejestola gdziejestola

April 19 2018

wardah
Reposted fromFlau Flau viagdziejestola gdziejestola
wardah
3458 b81c 500

March 31 2018

wardah
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman vialonelyheartsclub lonelyheartsclub
wardah
3278 0bda
Reposted fromvenice venice viagdziejestola gdziejestola
wardah
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
wardah
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola

March 26 2018

wardah
wardah
wardah
Reposted fromworst-case worst-case viamefir mefir
wardah
6151 1643 500
wardah
wardah
Reposted fromFlau Flau viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl